••• PODCAST #15: Kees Gabriëls en Eva Kuit

In deze allerlaatste podcast komen we als makers zélf aan het woord. We blikken terug op de eerdere gesprekken en gaan dieper in op het belang van eigenheid en wéten waarom je doet wat je doet.