••• PODCAST #15: Kees Gabriëls en Eva Kuit

In deze allerlaatste podcast komen we als makers zélf aan het woord. We blikken terug op de eerdere gesprekken en gaan dieper in op het belang van eigenheid en wéten waarom je doet wat je doet.

••• PODCAST #14: Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Een bevlogen topambtenaar die zich laat leiden door waar ze in gelooft: meer energie opwekken in ons land via wind en zon.
Ze doet dat met heel veel mensen en partijen samen en vaak botsen de belangen. Dat is voor Kristel niet iets om zenuwachtig van te worden.
Integendeel; kritische geluiden zijn meer dan welkom!

Arnout Somsen

••• PODCAST #13: AERNOUT SOMSEN, CARDIOLOOG EN OPRICHTER CARDIOLOGIE CENTRA NEDERLAND

Veel van onze podcastgasten vertellen over de dominantie van ‘het systeem’ en hoe het in de weg kan zitten. Cardioloog en ondernemer Aernout Somsen doet het omgekeerde; hij gebrúikt juist het systeem en de mensen die er in werken om tot betere uitkomsten te komen voor de patiënt.

Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #12: HANS SCHOO, BESTUURDER RIJNSTATE ZIEKENHUIS ARNHEM

Middenin deze coronatijd zijn we te gast bij Hans Schoo, bestuurder van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Hij heeft een lange staat van dienst in de zorg en begon lang geleden als verpleegkundige. We spreken hem over besturen in crisistijd, over lastige afwegingen tussen privacy en veiligheid, over teamwork en natuurlijk over talent.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Alexander Pechtold

••• PODCAST #11: ALEXANDER PECHTOLD, DIRECTEUR CBR

Het is een zeldzaamheid; oud politici die leiding gaan geven aan een uitvoeringsorganisatie. Alexander Pechtold doet als directeur van het CBR wél. Hoewel hij liever spreekt van een publieke dienstverlener.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #10: LEONARD GELUK, DIRECTEUR VNG

De laatste podcastgast vóór de zomer is een gesprek met Leonard Geluk. Een man die als oud-wethouder van Rotterdam de verbinding kan maken tussen ‘het beleid’ en de weerbarstige dagelijkse praktijk van de uitvoering. Sinds 2020 komt hij als directeur van de VNG op voor de belangen van alle gemeenten in Nederland. En dat doet hij vol vuur. Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #9: RIANNE LETSCHERT (MAASTRICHT UNIVERSITY) EN VINOD SUBRAMANIAM (VU AMSTERDAM)

Wat een inspirerend gesprek met twee mensen die hun bijzondere functie van Rector Magnificus gebruiken om een beweging in gang te zetten die de academische wereld wezenlijk verandert.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Erik Gerritsen

••• PODCAST #8: ERIK GERRITSEN, SG VAN HET MINISTERIE VAN VWS

Een topambtenaar die veel in Den Haag heeft gewerkt, maar óók daarbuiten. Als gemeentesecretaris en later bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam. Luisteren naar de mensen die -onbedoeld- getroffen zijn door overheidsoptredens is in zijn ogen cruciaal om de scheiding tussen beleid en uitvoering te doorbreken.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Angeline van Dijk

••• PODCAST #7: ANGELINE VAN DIJK, DIRECTEUR-HOOFDINSPECTEUR AGENTSCHAP TELECOM

De topvrouw van het Agentschap Telecom zoekt graag de grenzen op van het systeem, als dat in het belang is van het doel en de mensen voor wie ze het doet. Een gesprek met Angeline van Dijk over ‘het goede gesprek voeren’, complexe zaken behapbaar èn bespreekbaar maken. En over echt luisteren, zonder ambtelijke filters.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Peter Borgdorff

••• PODCAST #6: PETER BORGDORFF, OUD DIRECTEUR PENSIOENFONDS ZORG&WELZIJN

“Als je het vertrouwen van mensen in het systeem wil winnen, dan gaat het erom dat ze vertrouwen hebben in jou, in de mensen die het doen! Dat is zó cruciaal!” Aldus Peter Borgdorff, tot voor kort verantwoordelijk voor miljarden aan pensioengeld, als voormalig directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een gesprek over àltijd het gesprek aangaan met de mensen voor wie je het doet.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.