Van systeem naar ik

podcastserie

In deze serie voeren we gesprekken met bestuurders en topambtenaren die werken in de publieke sector en worstelen met het systeem dat steeds knellender lijkt te worden. Hoe brengen zij verandering teweeg? Hoe zorgen zij ervoor dat de mensen om wie het gaat leidend zijn in plaats van het systeem en alle bijbehorende (verantwoordings)regels? En wat is eigenlijk hun eigen unieke talent?

••• PODCAST #15: Kees Gabriëls en Eva Kuit

In deze allerlaatste podcast komen we als makers zélf aan het woord. We blikken terug op de eerdere gesprekken en gaan dieper in op het belang van eigenheid en wéten waarom je doet wat je doet.

••• PODCAST #14: Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Een bevlogen topambtenaar die zich laat leiden door waar ze in gelooft: meer energie opwekken in ons land via wind en zon.
Ze doet dat met heel veel mensen en partijen samen en vaak botsen de belangen. Dat is voor Kristel niet iets om zenuwachtig van te worden.
Integendeel; kritische geluiden zijn meer dan welkom!

Arnout Somsen

••• PODCAST #13: AERNOUT SOMSEN, CARDIOLOOG EN OPRICHTER CARDIOLOGIE CENTRA NEDERLAND

Veel van onze podcastgasten vertellen over de dominantie van ‘het systeem’ en hoe het in de weg kan zitten. Cardioloog en ondernemer Aernout Somsen doet het omgekeerde; hij gebrúikt juist het systeem en de mensen die er in werken om tot betere uitkomsten te komen voor de patiënt.

Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #12: HANS SCHOO, BESTUURDER RIJNSTATE ZIEKENHUIS ARNHEM

Middenin deze coronatijd zijn we te gast bij Hans Schoo, bestuurder van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Hij heeft een lange staat van dienst in de zorg en begon lang geleden als verpleegkundige. We spreken hem over besturen in crisistijd, over lastige afwegingen tussen privacy en veiligheid, over teamwork en natuurlijk over talent.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Alexander Pechtold

••• PODCAST #11: ALEXANDER PECHTOLD, DIRECTEUR CBR

Het is een zeldzaamheid; oud politici die leiding gaan geven aan een uitvoeringsorganisatie. Alexander Pechtold doet als directeur van het CBR wél. Hoewel hij liever spreekt van een publieke dienstverlener.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #10: LEONARD GELUK, DIRECTEUR VNG

De laatste podcastgast vóór de zomer is een gesprek met Leonard Geluk. Een man die als oud-wethouder van Rotterdam de verbinding kan maken tussen ‘het beleid’ en de weerbarstige dagelijkse praktijk van de uitvoering. Sinds 2020 komt hij als directeur van de VNG op voor de belangen van alle gemeenten in Nederland. En dat doet hij vol vuur. Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #9: RIANNE LETSCHERT (MAASTRICHT UNIVERSITY) EN VINOD SUBRAMANIAM (VU AMSTERDAM)

Wat een inspirerend gesprek met twee mensen die hun bijzondere functie van Rector Magnificus gebruiken om een beweging in gang te zetten die de academische wereld wezenlijk verandert.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Erik Gerritsen

••• PODCAST #8: ERIK GERRITSEN, SG VAN HET MINISTERIE VAN VWS

Een topambtenaar die veel in Den Haag heeft gewerkt, maar óók daarbuiten. Als gemeentesecretaris en later bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam. Luisteren naar de mensen die -onbedoeld- getroffen zijn door overheidsoptredens is in zijn ogen cruciaal om de scheiding tussen beleid en uitvoering te doorbreken.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Angeline van Dijk

••• PODCAST #7: ANGELINE VAN DIJK, DIRECTEUR-HOOFDINSPECTEUR AGENTSCHAP TELECOM

De topvrouw van het Agentschap Telecom zoekt graag de grenzen op van het systeem, als dat in het belang is van het doel en de mensen voor wie ze het doet. Een gesprek met Angeline van Dijk over ‘het goede gesprek voeren’, complexe zaken behapbaar èn bespreekbaar maken. En over echt luisteren, zonder ambtelijke filters.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Peter Borgdorff

••• PODCAST #6: PETER BORGDORFF, OUD DIRECTEUR PENSIOENFONDS ZORG&WELZIJN

“Als je het vertrouwen van mensen in het systeem wil winnen, dan gaat het erom dat ze vertrouwen hebben in jou, in de mensen die het doen! Dat is zó cruciaal!” Aldus Peter Borgdorff, tot voor kort verantwoordelijk voor miljarden aan pensioengeld, als voormalig directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een gesprek over àltijd het gesprek aangaan met de mensen voor wie je het doet.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Mohamed El Achkar

••• PODCAST #5: MOHAMED EL ACHKAR, BESTUURDER WOONSTAD ROTTERDAM

Bevlogen, enthousiast en altijd met oog voor wat wél kan. Dat typeert het gesprek met onze 5e podcastgast Mohamed El Achkar. Bestuurder van één van de grootste woningcorporaties van Nederland. Een man met hart voor de publieke zaak. En passie voor zijn omgeving.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #4: GERRIT VAN DER BURG, PROCUREUR GENERAAL OPENBAAR MINISTERIE

In de tweede coronagolf gaan Eva en Kees op bezoek bij de hoogste baas van het Openbaar Ministerie in hartje Rotterdam, Gerrit van der Burg. Hoe behoudt hij zijn eigen koers in een organisatie die regelmatig in het brandpunt van de aandacht staat? Een nuchter gesprek over verbinding, trots en buikpijn. Wie er werkt, moet veel talenten hebben èn tegen blauwe plekken kunnen.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Motivatie

‘Ons land is één van de best georganiseerde landen ter wereld. Maar dat heeft een keerzij. Of het nou gaat om de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid, de pensioenwereld of de financiële wereld: op al die plekken zijn zulke complexe systemen ontstaan – een continue stapeling van vernieuwingen, aanpassingen, verbeteringen – dat de oorspronkelijke bedoeling van deze organisaties steeds meer uit zicht is geraakt. De energie en inzet gaan niet meer als eerste naar de patiënt, de leerling, de oudere, de pensioengerechtigde of de klant, maar worden – vaak onbewust- gericht op de instandhouding van het systeem, het beschermen van de eigen organisatie en het zo risicoloos mogelijk laten functioneren van het geheel.

Daar verandering in brengen is geen gemakkelijke opgave, maar ik geloof dat het kan. De sleutel ligt in handen van de mensen die er werken: zij kunnen het tij keren. Niet door het systeem aan te passen maar door zich bewust te worden van hun eigen vermogen om verandering te brengen. Dat vraagt een manier van werken waarbij de grenzen tussen ‘professioneel’ en ‘persoonlijk’ verdwijnen. De 21e eeuw vraagt leiders die zich zichzelf kennen. Die weten waar hun kracht ligt, wat hun talent is en zich bewust zijn van de werkelijke motieven op basis waarvan ze hun besluiten nemen. ‘

In deze podcastserie spreken we bestuurders en topambtenaren in de publieke sector over het teweegbrengen van verandering in een systeem dat knelt. Dat doe ik samen met Kees Gabriëls en Marleen Scheurkogel. We kennen elkaar van de Pulsaropleiding: en driejarige opleiding die ons scherp bewust heeft gemaakt van de kracht van ieder individu om werkelijk verandering teweeg te brengen. Kees hoor je telkens in het tweede deel van het interview, waarin hij onze hoofdpersoon zijn of haar talent laat benoemen. Marleen is ‘de stem’ en zorgt daarnaast voor alle techniek.