Van systeem naar ik

podcastserie

In deze serie voeren we gesprekken met bestuurders en topambtenaren die werken in de publieke sector en worstelen met het systeem dat steeds knellender lijkt te worden. Hoe brengen zij verandering teweeg? Hoe zorgen zij ervoor dat de mensen om wie het gaat leidend zijn in plaats van het systeem en alle bijbehorende (verantwoordings)regels? En wat is eigenlijk hun eigen unieke talent?

••• PODCAST #3: JAN VAN DEN BOS, INSPECTEUR-GENERAAL INSPECTIE LEEFOMGEVING&TRANSPORT

“Simpel gezegd, ik ben niet geïnteresseerd in of het verboden is, maar of het schadelijk is. Verrekte lastig, want dat raakt aan de ‘handhaversziel’”, zegt Jan van den Bos, Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij vertelt hoe hij de drijfveer ‘het behartigen van het publieke belang’ overbrengt bij 1.000 inspecteurs die werkten vanuit de gedachte ‘het naleven van regels’. Een gesprek over handhaving in een complexe wereld, maar ook over gedrevenheid en talent in de derde aflevering van ‘Van systeem naar ik’.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #2: MARJAN HAMMERSMA, SECRETARIS-GENERAAL MINISTERIE ONDERWIJS, CULTUUR & WETENSCHAP

Hoe volg je je eigen kompas als je voor een besluit staat dat heel Nederland raakt; de schoolexamens wel of niet door laten gaan? Secretaris generaal Marjan Hammersma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vertelt over de dilemma’s en over de impact van de coronacrisis op haar en het ministerie. En ook over haar stijl van leiding geven en over de rol van ambtenaren in politiek woelige tijden in de tweede aflevering van ‘Van systeem naar ik’.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

••• PODCAST #1: DICK VELUWENKAMP, VOORZITTER RVB ARKIN

Op bezoek bij Dick Veluwenkamp, bestuurder van Arkin -één van de grootste GGZ-instellingen van Nederland- die op geheel eigen wijze de regeldruk in zijn organisatie met bijna een uur per dag per medewerker heeft weten terug te brengen. ‘Van systeem naar ik’ is een serie persoonlijke gesprekken met topambtenaren en leidinggevenden in de publieke sector over hun worsteling met het systeem en de manier waarop zij verandering teweeg weten brengen.
Lees hier de nieuwsbrief over deze podcast.

Motivatie

‘Ons land is één van de best georganiseerde landen ter wereld. Maar dat heeft een keerzij. Of het nou gaat om de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid, de pensioenwereld of de financiële wereld: op al die plekken zijn zulke complexe systemen ontstaan – een continue stapeling van vernieuwingen, aanpassingen, verbeteringen – dat de oorspronkelijke bedoeling van deze organisaties steeds meer uit zicht is geraakt. De energie en inzet gaan niet meer als eerste naar de patiënt, de leerling, de oudere, de pensioengerechtigde of de klant, maar worden – vaak onbewust- gericht op de instandhouding van het systeem, het beschermen van de eigen organisatie en het zo risicoloos mogelijk laten functioneren van het geheel.

Daar verandering in brengen is geen gemakkelijke opgave, maar ik geloof dat het kan. De sleutel ligt in handen van de mensen die er werken: zij kunnen het tij keren. Niet door het systeem aan te passen maar door zich bewust te worden van hun eigen vermogen om verandering te brengen. Dat vraagt een manier van werken waarbij de grenzen tussen ‘professioneel’ en ‘persoonlijk’ verdwijnen. De 21e eeuw vraagt leiders die zich zichzelf kennen. Die weten waar hun kracht ligt, wat hun talent is en zich bewust zijn van de werkelijke motieven op basis waarvan ze hun besluiten nemen. ‘

In deze podcastserie spreken we bestuurders en topambtenaren in de publieke sector over het teweegbrengen van verandering in een systeem dat knelt. Dat doe ik samen met Kees Gabriëls en Marleen Scheurkogel. We kennen elkaar van de Pulsaropleiding: en driejarige opleiding die ons scherp bewust heeft gemaakt van de kracht van ieder individu om werkelijk verandering teweeg te brengen. Kees hoor je telkens in het tweede deel van het interview, waarin hij onze hoofdpersoon zijn of haar talent laat benoemen. Marleen is ‘de stem’ en zorgt daarnaast voor alle techniek.